Get Adobe Flash player

·      Team spirit – er det så dig eller mig der har ansvaret?

Når jeg holder foredrag om samarbejde er det vigtigt at foredraget er tilpasset tilhørernes behov. Ingen mennesker og ingen virksomheder er identiske, derfor er det vigtigt at finde ind til de elementer der er vigtige i den enkelte virksomhedskultur.

Når jeg taler om at få grupper til at fungere, mener jeg det er vigtigt i første omgang at fokusere på nogle få elementer. Mange faktorer er i spil når alle sejl sættes ind, og fokus på få elementer er ofte nok til at vende skuden i den rigtige - eller forkerte retning.

Her er beskrevet nogle af de fokus punkter jeg syntes der er vigtige at tage fat på;

Målsætninger - et tidens vigtigste redskaber. Men hvad nytter det at lave målsætninger, hvis man alligevel ikke når dem!!! Jeg giver mit bud på hvordan vi skal forholde os til den svære snak om målsætninger, f.eks. individuelle målsætninger kontra fælles målsætninger.

Værdier - også et af tidens trend. Enhver moderne virksomhed eller forening med respekt for sig selv har gjort sig sit værdigrundlag klart og har formidlet det ud i organisationen. Men men men! Værdier er jo - som ordet siger i sig selv - værdiladet. Det vil sige at vi ligger noget meget forskelligt i ordene - og det kan være årsagen til mange konflikter og vanskeligheder i samarbejdet.

Energi - Jeg har en forestilling om, at når mennesker er sammen, så udsender vi en energi der fylder andre mennesker op, og vi udsender en energi der tapper andre. Men det mærkelige er, at vi meget sjældent selv er vidende om hvornår vi gør det ene eller det andet - Men vi tror vi ved det!!!!!!!!!!!!

Hierarki / roller - Til alle tider, når to eller flere mennesker er sammen, opstår der et hierarki. Og hvordan har du det så med i hierarki? Er du tilfredse med den rolle du er blevet tildelt? Er du misundelige på en anden fordi han/hun fik det job du havde udset dig? Hvilken rolle indtager du når du befinder dig i en gruppe?

Dette er nogle af de emner jeg syntes er vigtige at tage op når samarbejde er på dagsorden.
Har din virksomhed, foreningen eller organisation nogle anderledes problematikker, så vil jeg i samråd med Jer tilpasse mine emner.